Tuesday, November 30, 2010

Love Hurts

One thing I am afraid to happen,
is to leave me for all of the sudden.
Because I opened my heart and love again
to make me feel that I will dance again

When you truly love a person,
you give your best
and let that person see,
the pureness of your intention

But that person hurts us
and leave us for the wrong reason
that person must not be true to us
and didn't value our offering of endless love

    I am thankful because that person hurt me
      not because that person was once a part of me
and not because that person leaved me
   but because she made me fight and stand to thee

I will wait again for that sun to rise
to welcome new love that is so nice
I will not let my heart be hurt anymore
so that my heart will not be, like a core


Monday, November 29, 2010

Magtiwala Tayo


         Minsan ang buhay di malaman kung nagbibiro dahil sa mga di inaasahang unos na dumarating sa ating buhay. Minsan naiisip natin na sumuko na lamang at huwag nang lumaban pa pero tayo rin ang kaawa-awa sa dulo.
          Hindi natin mawari kung sinusubok tayo ng Diyos dahil sa mga suson-susong mga problema sa buhay. Namatayan, nawalan at nasaktan pero sa kabila ng mga nangyayari sa atin, nananatili pa rin tayong matibay, matatag at masaya dahil wala namang idudulot na maganda ito sa atin kung hindi natin isasara ang pintuan ng nakalipas. Marami nang beses na tayo ay nadapa. Paulit-ulit at halos hindi na makayanan pa pero magpasalamat pa rin tayo sa Diyos dahil ang lahat ng nangyayari sa atin ay may iniiwang ginintuang aral na nagbibigay sa atin ng ispiration para tayo'y mabuhay pa. Naiisip din natin na sana sa ating buhay, palagi na lamang tayong masaya, na hindi nakararanas ng hirap at pagod pero paano natin maaalala ang Maykapal kung hindi tayo makakaranas ng hirap at pighati? Sana rin hindi tayo nawawalan ng mahal sa buhay dahil mahirap at masakit ang mawalan. Kung maaari lang sana sa araw na sumahukay tayo'y babalik din tayo sa ating pagkabata,pero hindi. Habang tumatanda tayo'y lumalapit din ang ating katapusan. Sana din sa ating katapusan ay makamit natin ang mga mithiin, taong may ipapamana tayo kahit paano sa ating mga mahal sa buhay, pamanang magiging kasangga nila para labanan ang badya ng kahirapan. Mayroon ding mga pagkakataong sumusuko tayo at nawawalan ng pag-asa sa kadahilanang hindi natin ito kayang labanan pa pero naniniwala ako na ang mga taong nawawalan ng pag-asa ay ang mga taong walang magandang kinabukasan dahil pinaiiral nila ang kabiguan sa kanilang puso kaysa sa pagbangon sa sariling mga paa. Tayo rin lang ang gumagawa ng ating kapalaran. Ang Diyos lamang ang nagsisilbing gabay natin upang ituro tayo sa tamang landas na ating tatahakin. Kaya huwag natin isisi sa kanya kung anu mang klase ng buhay mayroon tayo ngayon. Mag pasalamat na lamang tayo dahil patuloy  pa rin tayong lumalaban dahil habang may buhay, may pag-asa ika nga. Kumayod tayo nang kumayod pasasaan ba't dadalhin din tayo ito sa tugatog ng ating mga pangarap at mithiin para sa atin pati na rin sa kapakanan ng ating pamilya at ating magiging pamilya sa kinabukasan.
          Ituring natin na lahat ng mga ito'y pagsubok lamang para tayo'y maging matatag at matapang dahil ang mga taong lumalaban ay mga taong nagiging ehemplo ng bawat nilalang sa mundo. Isipin din natin na sa bawat pagtapal natin sa pusalian ay katumbas ng pagtapak natin sa kalangitan. Magtiwala lamang tayo sa Maykapal dahil alam niya ang mas nakakabuti para sa ating lahat.

Sunday, November 28, 2010

Mariah Carey's "O Holy Night" is now on MP3. you can download it now. Just simply pay $4.99. You can buy it on Amazon.com or simply click on the image. Get one now.
Collosians 3:17, " Everything you do or say, then, should be done in the name of the Lord Jesus, as you give thanks through him to God the Father."
          


The admonition of Apostle Paul is clear: " everything you do or say...should be done in the name of the Lord Jesus, as you give thanks through him to God the Father." true Christians always bear in mind this instructions inasmuch as having been called into the church of Christ means they bear the precious name of  Christ. Hence, all their thoughts, speech, and deeds, are expected to be done in the name of the Lord Jesus.

Monday, November 22, 2010

Life Has Full of Mystery

In order for us to live happily,
let us view life very positively
Even how many trials come our way,
Let us thank our Almighty day by day

life is full of uncertainty
life is full of tragedy
but behind this disastrous happenings
let us not forget God's offering

remember we are being test to make us strong
so that we can be molded and live for so long
because God is always reminding us
that whatever happens, he will never leaves us

those hopeless people has no future
but God has plans for every creature
 let us give our trust and faith to him
and believe me our light to success will not dim


whenever we experience frustration,
and whenever we encounter misfortune,
remember that He is our own salvation
a father, and a mentor to all creation.

Tuesday, November 16, 2010

Tapik ni Bro

Tapik Ni Bro

          Sa nakaraang mga bagyo, ang mga taga Isabela, Marikina, Metro Manila ang nakaranas ng pinakamalubhang hagupit nito na nagdala ng pagkasira ng bahay, pagkaupos ng ari-arian at pati na rin ang pagkitil sa buhay. Wala pang dalawang linggo ang dumaan, pumanhik na naman ang isa pang bagyo. Walang pinipiling lugar ang bagyo maski sa mga ibang bansa ay natatamaan din at nang-iiwan ang bagyo ng maraming pagkawasak sa mga ari-arian at buhay. Sa malas, ito'y ngitngit ng langit. Ngunit kung ating kikilatising mabuti, ito'y tapik ni Bro. Tapik sa ating mga balikat upang tayo'y palalahanan na kahit ano pa man ang mangyari dapat hindi natin kalimutan si Bro sa anumang unos ng buhay. Bakit ang mga mauunlad na lugar ay siyang sinalanta ng bagyo? Panahon na siguro upang ang mga namumuno ay magbago. Magbago sa hangarin sa buhay na hindi pera lamang ang ninanais kundi kapayapaan at kasaganahan din. Ang mga mamamayan ay tumutulong. bakit kaya nagkaganon? Walang pinuntahan ang tubig. Ibig sabihin, barado ang mga kanal dahil sa suson-susong basura. Paalala ni Bro sa mga opisyales, gawin ang tungkulin at huwag mangurakot sa kaban ng bayan lalo't para sa kapakanan ng tao at sa ikabubuti ng nakararami. Sa mga mamamayan, tumulong tayo kahit sa simpleng paraan lamang. Dapat nating ilagay ang mga basura sa dapat nilang kalagyan at huwag din magtapun kung saan-saan lang para sa gayon, hindi magbarado ang mga kanal na siyang daluyan ng tubig. Bulong din niya na dapat sa gitna ng unos, tulong-tulong at magkaisa ang lahat para sa gayon tayo rin ang makikinabang sa pag-unlad ng ating buhay pati na rin ang ikaa-angat ng ating bansang ating kinalakhan.
           kaya ang tapik ni Bro ay isang babala sa atin. Maging handa at tanggapin ang idudulot nito at sana, huwag natin balewalain dahil sa susunod, di lang tapk sa balikat ang matitikman natin kundi ngit-ngit ng Poong Maykapal at magpasalamat pa rin tayo sa kanya dahil sa kabila ng lahat na bagyo na nagdaan, heto pa rin tayo nakatayo, hindi nawawalan ng pag-asa at tayo'y nabubuhay pa.

Tuesday, November 2, 2010

From Philippines to Hawaii

      At the age of 6, I migrated to Hawaii. Sad as it was, I needed to. My parents and my two younger siblings lived there. And in order for our family to be completed, I needed to move.
I was reluctant, I didn’t want to move. I didn’t want to leave my school, my relatives, my classmates, and especially my friends behind. I had so many things and people left behind in Bacarra.
I remember crying on the day I left Bacarra. I cried until we got to Manila. I remember hanging onto my Aunt’s hand, begging her to let me stay with her. My grandma and grandpa carried me away and we bid our farewells. When I got on the plane, I still sobbed. Until the plane took off, I stopped crying. Why? I was fascinated with the take-off. As soon as the pilot announced our take-off in the intercom, I felt butterflies in my stomach. My stomach flipped upside down! It felt like a roller coaster ride. I looked out the window, we were flying up in the sky!
After 11 hours of a grueling, vomit-filled plane ride, we finally arrived in what they called the “paradise”, Honolulu, Hawaii.
We stepped out, there were so many cars, so many people, and so many luggage! Then suddenly, both my grandparents rushed to this lady and man. Then soon, this man and lady hugged me real tight. I guessed they were my mom and dad. Then I saw a little girl, about 4 years old and another girl in the arms of another lady, a year old. I guess they were my siblings. I still felt awkward around them, and I felt shy. Being the 6 year old that I was, the only English word I understood and spoke was “yes” or “no.” I couldn’t communicate with my cousins nor my siblings, even if I wanted to.
I remember my first day of school, I felt like crying. Everyone seemed scary, I didn’t talk to anyone. After that first day, I didn’t want to go back at all! I missed home every single day, I remember crying every single night, begging my grandma to take me home. I wanted to go back to Bacarra real bad.
Then soon enough, I made some friends. They didn’t make fun of me and my broken English. I was glad that I was put in an English as A Second Language program. I owe a lot to that program, without it, I wouldn’t be speaking as fluently as I am right now.
As years passed, the more accustomed I got to the American culture and the Hawaii culture. As years flew by, the more comfortable I got with the English language and school. I soon made friends, friends that I treasure now.
          It took me about a year to get used to my new environment. Took me a good 2 years to comprehend and speak English fluently and gain my confidence with my speaking abilities.
I’ve been living here in Hawaii for 11 years now, more than I have lived in the Philippines. I now consider this state as my home. But Philippines will always be my homeland. =]
   This story was emailed to me by my friend in Hawaii. 

Monday, November 1, 2010

All Saints Day

     Its again All Saints Day. Let us give our time to those people who had rest in peace with the Lord. Let us not forget those people who are important to us even though they have already passed away. I believe that their spirits and love to us will remain. Let us not forget to give them a little flowers and thanksgiving to what they did when they are still alive. We missed you so much our loved ones. Let the love of God be with you all forever. Let us give importance to them because this only happens one a year. visiting them for only an hour is a great give to them.